Mer Om TRACS Flow

Mer Om TRACS Flow

TRACS Flow är utvecklat med hjälp av modern teknik och för att på ett enkelt sätt, via konfiguration, kunna anpassas till olika aktörers behov och processer.

Systemet är modulbaserat och förutom grundfunktionalitet kan ytterligare moduler läggas till för att stödja olika aktörers verksamheter och processer. TRACS flow är fyllt med funktionalitet och har förutom en kontorsklient även en webb- och mobil-klient samt ett väl utvecklat API för systemintegration.

Thomas Höjsgaard

Vill du veta mer om TRACS Flow?

Prata med Thomas!

För mer information om vår produkt TRACS Flow,
fråga Thomas.

Thomas Höjsgaard, tel: +46 70 556 63 93

Vill du veta mer om TRACS Flow?

Prata med Thomas!

För mer information om vår produkt TRACS Flow,
fråga Thomas.

Thomas Höjsgaard, tel: +46 70 556 63 93