API

API

TRACS Flow API

TRACS Flow erbjuder ett omfattande stöd för integration via ett väl utbyggt API. Tjänsten är REST-baserad och framtagen med hjälp av Microsofts WCF-teknik.

Några exempel på integrationsmöjligheter:

  • Ekonomisystem
  • Kundsystem (order)
  • Vågsystem
  • GPS-tracking
Thomas Höjsgaard

Vill du veta mer om TRACS Flow?

Prata med Thomas!

För mer information om vår produkt TRACS Flow,
fråga Thomas.

Thomas Höjsgaard, tel: +46 70 556 63 93

Vill du veta mer om TRACS Flow?

Prata med Thomas!

För mer information om vår produkt TRACS Flow,
fråga Thomas.

Thomas Höjsgaard, tel: +46 70 556 63 93