Det här är TRACS Flow

TRACS Flow är ett system som ger stöd i verksamhetsprocesser åt aktörer inom transport- och entreprenadbranschen. Systemet stödjer bland annat orderhantering, planering, avtal-/pris-hantering, operativ ledning och uppföljning.

TRACS Flow kan användas av personer i en mängd olika roller. För kontorsanvändaren, exempelvis en transportledare, erbjuder systemet ett kraftfullt verktyg som förenklar arbetet och ger en god överblick. För kunder och leverantörer erbjuder webbklienten i TRACS Flow god överblick, utvald funktionalitet och möjlighet till riktad information. För användare i fält, exempelvis förare, finns TRACS Flow Mobilklienter för kommunikation med systemet.

Beställning & Uppdrag

Beställningar/uppdrag skapas manuellt i kontorsklient, app eller webb, importeras från andra system via EDI eller frekvensplaneras genom en stående order.

Planera & Utföra

Uppdrag bereds, prissätts, planereras. Leds och utförs i kontorsklient och app. Progress överblickas i realtid genom dynamisk statushantering för både uppdrag och resurser samt kartstöd.

Avsluta

När uppdrag avslutas finns vid behov möjlighet till signering i app. Uppdrag färdigställs sedan via kvittering som inkluderar möjligheter till automatiska valideringar, provisionshantering m.m. Uppdrag överförs via integration till externa system för fakturering och avräkning (självfaktura).

Uppföljning & Statistik

Uppföljning och statistikuttag anpassas efter respektive TRACS Flow-kunds önskemål via s.k. dynamiska frågor. Kunder och leverantörer ges möjlighet till uppdragsuppföljning via TRACS Flow-Webb.

Vi använder TRACS Flow

TRACS Flow references images
“Med TRACS Flow får vi ett modernt och användarvänligt transportledningssystem baserat på en framtidssäker plattform. Det kommer att stödja vår verksamhet och möjliggöra ännu effektivare arbetssätt ur alla perspektiv; kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet“ Pär Söderblom, affärsområdeschef ABT-Bolagen
Lars Lindgren

Vill du veta mer om TRACS Flow?

Prata med Lars!

För mer information om vår produkt TRACS Flow,
fråga Lars.

Lars Lindgren, tel: +46 70 390 34 40

Vill du veta mer om TRACS Flow?

Prata med Lars!

För mer information om vår produkt TRACS Flow,
fråga Lars.

Lars Lindgren, tel: +46 70 390 34 40