Webb

Webb

TRACS Flow Webb

För kunder, leverantörer och förare finns TRACS Flow Webb. Inloggningen är lösenordsskyddad och styrs av användarroller. Utifrån vilken roll användaren är kopplad till finns det olika funktioner att tillgå.

  • Nyheter. Generella eller riktade till just den aktuella kund som är inloggad.
  • Beställningsfunktionalitet
  • Orderhistorik/uppföljning
  • Karta, följa vart uppdrag/order är just nu (GPS)
  • Orderdokumentation
  • Nyheter. Generella eller riktade till just den aktuella leverantör som är inloggad
  • Orderhistorik/uppföljning
  • Se resurslista med status
  • Karta, se sina egna bilar (GPS) uppdrag/ordrar
  • Dagrapporter
  • Avräkningsinformation
  • Nyheter. Generella eller riktade till just den aktuella förare som är inloggad
  • Dagrapporter
  • Orderhistorik, egna order
Thomas Höjsgaard

Vill du veta mer om TRACS Flow?

Prata med Thomas!

För mer information om vår produkt TRACS Flow,
fråga Thomas.

Thomas Höjsgaard, tel: +46 70 556 63 93

Vill du veta mer om TRACS Flow?

Prata med Thomas!

För mer information om vår produkt TRACS Flow,
fråga Thomas.

Thomas Höjsgaard, tel: +46 70 556 63 93