Kontorsklient

Kontorsklient

TRACS Flow Kontorsklient

Kontorsklienten är full med funktionalitet och framtagen för att kunna anpassas efter verksamheten och användarens behov. Flertalet funktioner är utformade tillsammans med våra kunder utifrån deras faktiska behov.

 • Installation via ClickOnce eller MSI
 • Bestäm din personliga tab-ordning för orderformulär på ordertypsnivå
 • Dynamisk gränsyta över flera skärmar
 • Dockningsfunktion av fönster
 • Anpassa tabell-layouter mha villkorsstyrd formatering
 • Publika och personliga vyer i orderöversikt och andra tabeller
 • Gruppera och filtrera dina urval i orderöversikt och tabeller
 • Typeahead/autocomplete i orderformulär och andra formulär
 • Säkerhet/behörighets-hantering för grupper eller enskilda användare
 • Export av tabelldata till Excel
 • Språkhantering (ex. egen översättning av lablar/ledtexter)
 • Styr valideringsregler m.m. via fältstöd
 • Fria fält. Definiera egna fält i flera register ex. resurs.
 • Fältomvandling. Tex skapa zoner för delar av postnummer, orter m.m.
 • Register för kund, projekt, artikel, resurstyp, resurs, utrustning, leverantör, förare, kontaktpersoner, certifikat m.m.
 • Dokumenthantering. Koppla olika typer av dokument och bilder till tex order eller registerposter
 • Utrustningshantering, sök i resurslista efter resurser med specifik utrustning
 • Resurs/Lediglista. För att se resursers aktuella status, Kör, Ledig, Avställd samt Geofencetillstånd
 • Meddelandehantering. Skicka meddelande till enskilda eller grupper av resurser
 • Ärendehantering. Registrera och följ upp tex avvikelser och andra ärenden
 • Jobba i en eller flera orderöversikter samtidigt
 • Skapa individuella orderöversiktsvyer
 • Anpassa orderöversikten individuellt mha villkorsstyrd formatering
 • Orderlogg
 • Editera från och till utan att behöva öppna ordern
 • Editera orderrader utan att behöva öppna ordern
 • Hantering av olika verksamheter och ordertyper
 • Statushantering (Definiera egna och bestäm flöde på ordertypsnivå)
 • Adressuppslag från inläst registerfil ex. postnummerservice.se
 • Koppling till Triona avståndstjänst för avstånd och ruttförslag baserat på höjd och vikt
 • Valutahantering, styr fr kund eller order vilken valuta som är aktuell på order
 • Linjehantering. Koppla flera order till linjeorder
 • Orderdelning/Fraktben
 • Samtaxering av flera order
 • Fördela kvantitet. Fördela ut mängder från en stor order till flera mindre
 • Stående order. Schemalägg order med olika frekvensmetoder
 • Kund och projektnoteringar
 • Sök kund på ID, namn, internt namn, adress
 • Sök kund genom att ange projektId eller namn, ex littera
 • Positionera från och till manuellt i karta eller få positioner automatiskt från avståndsstjänsten
 • Möjlighet att se från och till i karta
 • Geofence på från och till.
 • Ange från/till baserat på senaste ordrar
 • Duplicera 1>1 eller 1>Flera
 • Automatiska tillägg, ex naturgrusskatt, bränsletillägg m.m.
 • Fria tillägg för ex hantering av strukturartiklar
 • Genvägar till underliggande formulär, ex Kund, projekt
 • Möjlighet att sätta signeringskrav. Order måste signeras i app innan avslut
 • Automatisk prissättning
 • Valideringsmöjligheter på min och max-belopp
 • Kontroll mot kreditlimits/förfallna saldon
 • Kvitteringfunktionalitet för färdigställande för fakturering
 • Provisionshantering
 • Kreditering/Omdebitering
 • Hyreshantering. Automatisk beräkning av tex hyresdagar för container
 • Avisera automatisk orderspecifikation via mejl, baserat på orderns status
 • Kundpriser, Leverantörspriser Materialpriser,
 • Olika nivåer på avtal/prislistor, Grund, Kund, Objekt
 • Styra priser på artikel, resurstyper, materialplatser m.m.
 • Huvudavtal och delavtal. Flera olika avtal på tex kund
 • Datumstyrning. Giltighet från-till
 • Avtalsdesign. Anpassa avtalen utefter verksamheten
 • Fria fält per avtalsdesign
 • Prissättning på mängder av nycklar ex. resurstyp, artikel, enhet, mtrlplats, leverantör, resurs, ort, zon m.m.
 • Olika priser för kund och leverantör
 • Skrymmeomvandling
 • Priskategorier på resurs
 • Redigera avtal/prislistor i Excel och klistra in i Flow
 • Larm när avtal håller på att förfalla
 • Omvandling Ort -> Zon, Postnummer/del av postnummer -> Zon
 • ”Jämför uppåt” taxering (ex. 7,5 TON billigare än 7,4 TON)
 • Minsta ersättning, viktbaserat (tex 36 TON)
 • Artikelstyrning baserat på avtal eller ordertyp för att underlätta för transportledare
 • Belopp/minimidebitering
 • Tilläggshantering tex Naturgrusskatt, DMT.
 • Basavtal, koppla en eller flera kunder till separata bas-avtal
 • Olika prissättningsmodeller av släp. Ersätt eller addera
 • Hjälptexter. Individuella per avtal/prislista
 • Möjlighet att namnsätta artiklar på avtalsnivå. Kundspecifika benämningar
 • Valideringsmöjligheter på ex 0-pris
 • Bestäm vid vilken orderstatus prissättning ska ske
 • Koppling till Triona avståndstjänst för att få avstånd och ruttförslag
 • Med GPS i fordonen kan du se fordonens position och status
 • Möjlighet att se historiska positioner
 • Individuell vyhantering. Se utvalda resurstyper eller verksamhetens resurser
 • Skapa vyer baserade på geografisk utbredning
 • Autouppdatering av positioner
 • Jobba med flera kartfönster öppna samtidigt
 • I TRACS Flow Kontorsklient finns inga färdiga statistik-program. Frågor/Statistikuttag skräddarsys via ”dynamiska frågor” tillsammans med er och accessas sedan av användare via Fråge-meny.
 • Dynamiska frågor kan även fritt sättas upp av användare. Baserat på SQL
 • Behörighetsstyrt
 • Export av tabelldata till Excel
Lars Lindgren

Vill du veta mer om TRACS Flow?

Prata med Lars!

För mer information om vår produkt TRACS Flow,
fråga Lars.

Lars Lindgren, tel: +46 70 390 34 40

Vill du veta mer om TRACS Flow?

Prata med Lars!

För mer information om vår produkt TRACS Flow,
fråga Lars.

Lars Lindgren, tel: +46 70 390 34 40