Artiklar

Triona effektiviserar transporterna på gruvområdet

En av transportbranschens största utmaningar är att kunna styra och samla in data från alla inblandade aktörer, dels för att rätt vara ska hamna på rätt plats, men också för att alla aktörer ska få rätt betalning. LKAB:s transporter vid gruvan i Kiruna är inget undantag.

LKAB är Europas största producent av järnmalm och gruvan i Kiruna är världens största underjordiska järnmalmsgruva. Varje dag bryts tusentals ton malm som ska vidareförädlas och detta medför upp emot 1000 transporter som ska lastas, vägas, fraktas och lossas. För att hela produktionsapparaten ska fungera är det otroligt viktigt att ingenting går fel i dessa transporter. Företaget som har hand om alla transporter ovan jord heter BDX och anlitade Triona för att automatisera orderprocessen.

”Vi fick uppdraget en månad innan lösningen skulle sättas i produktion på nyårsaftonen. Vi stod inför en stor utmaning och var medvetna om hur förödande ett eventuellt produktionsstopp skulle vara. Tack vare noggrann planering och ett tight samarbete med kunden lyckades vi på kort tid sjösätta systemet utan några incidenter.” Thomas Höjsgaard, Triona

Ett anpassningsbart system

Trionas system TRACS Flow integrerades med ett vägningssystem och ett affärssystem. Systemet sattes i drift midnatt årsskiftet 2016/2017 och implementeringen genomfördes utan avbrott i produktionssystemet. Med integration mot både vågsystem och affärssystem har BDX nu fått ett stöd för att hålla ordning på transportuppdragen som består av inlastning av kol, tillsatsmedelshantering, lastning av malmprodukter på järnvägsvagnar, upplagshantering av pellets, transport av både gråberg och rågods, materialtransporter, malmtrafik och vägunderhåll.

”Tracs Flow har förenklat vårt arbete avsevärt. Triona har varit väldigt tillmötesgående och framförallt har de varit praktiska och flexibla. De är extremt breda i sin kunskapsbank och har snabbt förstått hur vår vardag ser ut”, Martin Fredriksson, projektchef BDX.

Med den valda lösningen i produktion finns förutsättningar för att under 2017 utöka stödet med GPS-spårning, geofencing för lastning/lossning och mobilkommunikation som sammantaget kommer att ge bättre kvalitet i det dagliga arbetet samt automatisera rapportering och uppföljning ytterligare.


Faktaruta

Kund: BDX

Produkt: TRACS Flow

Lösning: Orderhanteringssystem för att stödja och effektivisera transporter samt underlätta rapportering och uppföljning vid gruvan i Kiruna. Systemet integrerades med verksamhetssystem för ekonomi och vägningsinformation, och tillåter återrapporteringar via mobila klienter. Vid gruvan kör ca 40 transportbilar och ca 40 lastare i dygnet runt, året runt. 

Nyckelord: Geofencing, Mobilitet, Integration, Orderhantering, Vågsystem

Lars Lindgren

Vill du veta mer om TRACS Flow?

Prata med Lars!

För mer information om vår produkt TRACS Flow,
fråga Lars.

Lars Lindgren, tel: +46 70 390 34 40

Vill du veta mer om TRACS Flow?

Prata med Lars!

För mer information om vår produkt TRACS Flow,
fråga Lars.

Lars Lindgren, tel: +46 70 390 34 40